Normalkondensatoren (SF6)


  • 10kV / 100pF
  • 30kV / 1000pF
  • 100kV / 100pF